Kategori «Genel Kultur»

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı hakkında genel bilgi 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a geldiği gündür. Ulusal bayram günümüzdür. Her yıl 19 Mayıs günü Gençlik ve Spor Bayramımız yurdun her yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. 1914’de başlayan Birinci Dünya Savaşı dört yıl sürdü. Savaş öncesi Avrupa’nın belli başlı ülkeleri ikiye ayrıldı. …

Anneler günü yaratıcısının hazin hikayesi

  ***Hikayeye Anne Jarvis’in annesi Ann Maria Reeves Jarvis’ten başlamak lazım. 1832 ile 1905 yılları arasında yaşamış olan Ann Maria Jarvis, Virginia eyaletinde hem öğretmenlik yapan hem de işçilerin sağlığı ve iş güvenliği iyileşsin diye çalışmalar yapan bir sosyal aktivist. Amerikan iç savaşı sırasında anneleri her iki tarafın da yaralılarına bakmaları ve ihtiyaçlarını gidermeleri konusunda …

Satürn’ün uydusu Enceladus’ta neler oluyor?

NASA, Satürn’ün doğal uydusu olan ve yüzeyi buzla kaplı olan Enceladus‘ta hidrotermal bacalar keşfedildiğini ve yaşam olabileceğine dair veriler elde edildiğini duyurdu. Güneş’e olan uzaklığı 1.4 milyar km olan Satürn’ün uydusu Enceladus’un yüzeyi buzla kaplı; çünkü Güneş’in ışık ve ısısından faydalanamıyor. Dünya gibi Güneş’e yakın olsaydı (140 milyon km), yüzeyi buz yerine suyla, yani okyanusla …

Kanlı Ay Tutulması

Kanlı Ay Tutulması Kanlı Ay Tutulması, beş yüz yılda bir görülen, güneş, ay ve dünyanın aynı hizaya gelmesi ile ayın kırmızı görünmesine astroloji de verilen addır. İlkel çağlarda bu garip görüntünün çeşitli lanetlere ve felaketlere işaret ettiği düşünülürdü. Günümüzde hala kanlı ay tutulmasının bir kehanet ya da işaret olduğunu düşünen insanlar ve tarikatlar vardır. Kanlı …

Dünyada ve Türkiye’de dindar nüfus ağırlıkta

Barem ve WIN/Gallup International’ın 68 ülkede 66 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdikleri araştırmada, insanların din açısından kendilerini nasıl tanımladıkları ve Tanrı, ruh, ölümden sonra hayat, cennet, cehennem kavramlarına inanıp inanmadıkları sorgulandı. Araştırma verilerine göre, Türkiye dahil 41 ülkede nüfusun yarıdan fazlası kendini dindar olarak tanımlıyor. Türkiye’nin %74’ü dindar Dünyadaki insanların %62’si kendini dindar olarak tanımlarken Türkiye’de …

Dünyanın En Derin Noktası: Mariana Çukuru

Mariana çukuru, Büyük okyanusun batısındaki Mariana adalarının en büyüğü olan ve en güneyindeki adası olarak bilinen Guam adasının güney batısında, Japonya ve Endonezya’nın tam ortasında yer alır. Dünya üzerindeki en derin noktadır. Bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar neticesinde en derin noktasının 10.994 metre olduğu belirlenmiş ayrıca uzunluğunun 2542 kilometre olduğu tespit edilmiştir. Çukurun genişliği ise …

İlluminati’nin Doğuşu ve Sır Perdesinin Ardındaki Gerçekler

Aslında illuminati için Dünya’nın kontrol merkezi desek, pek de yanılmış olmayız. Çünkü bu örgüt, bulunduğumuz sistemin başında yönetici katogerisinde bulunanların doğrudan veya dolaylı olarak illuminati’ye hizmet ettiği var sayılıyor. İlk olarak 1 Mayıs 1776’da Adam Weishaupt isimli Kabbalacı bir Hukuk Profesörü ve Baron von Knigge ile kurulan gizli topluluktur. Ayrıca İlluminati’nin sözcük anlamı ‘Aydınlanmış Olanlar’ …

Işınlama Deneyleri

Teleportasyon yani ışınlanma deneyleri günümüzde hız kazanmaya başladı, yapılan son deneyler uzaktan bakıldığında çok küçük gibi görünsede aslında ışınlanma adına büyük gelişmeleri temsil ediyor. Bilim adamları yaptıkları deneylerde maddenin özelliklerini bir milimetreden daha kısa bir mesafe içerisine aktarmayı başardı. Işınlanma enerji, hareket ve manyetizmanın atomlar arasında iletilmesi ile gerçekleştiriliyor, günümüzde teleportasyon ile ilgili deneyleri National …

Adolf Hitler ve Yahudi Soykırımı Gerçeği

2. Dünya Savaşı mimarlarından Hitler günümüzde hala konuşuluyor. Özellikle de gündeme gelişinin sebebi, ” Yahudi Soykırımı ”, diğer adıyla ” Holokost ” . 2. Dünya Savaşı esnasında 6 milyona yakın Yahudi’ nin öldürüldü. Bunun sorumlusunun da, Almanların Führer olarak adlandırdıkları Hitler olduğu belirtiliyor. Peki bu soykırımı Hitler neden yaptı? Çeşitli söylemlerin dışında, bu konu hakkında …

Bermuda Şeytan Üçgeninin Sırrı Nedir?

Elinize bir harita alıp bakınca üçgen şeklinde görülen bu bölgede, bu zamana kadar açıklanamayan birçok esrarengiz olay gerçekleşmiştir. Kaybolan gemi, uçak ve insanların sayısı tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle uzun bir dönem lanetli yer veya şeytanın üçgeni gibi isimlerle anılmıştır, hatta günümüzde de bu isimleri zaman zaman kullanmaktayız. Bermuda üçgeni, Atlantik okyanusunun 500.000 mil karelik …

Malikilik

veya Maliki mezhebi (Arapça: المذهب المالكي veya المالكية) bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi. Adını kurucusu olan İmam Malik’ten alır. İmam Malik’in kendi usulüne göre şer’i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola Maliki Mezhebi denir. Ehl-i sünnet itikadında olan müslümanlardan, amellerini yani ibadet ve işlerini, bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara Maliki denir. Malikilik olarak …

Şafiilik

Şafiî mezhebi (Arapça: المذهب الشافعي) veya Şafiîlik, bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi.[1] İmam-ı Şafiî’nin (Hicri 150 (MS 767), Gazze – Hicri 204 (M.S. 820), Kahire) kendi usulüne göre şer’i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola Şafiî Mezhebi denir. Ehl-i sünnet itikadında olan müslümanlardan, âmellerini yani ibadet ve işlerini, bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara …

İmam-ı Malik

İmam-ı Malik Cennet ile müjdelenmiş olan Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Maliki mezhebinin reisidir. Adı, Malik bin Enes’dir. 90 (m. 709) senesinde Medine’de doğdu. 179 (m. 795)’de yine Medine’de vefat etti. Eshab-ı kiramdan olan dedesi Ebu Amr’dır. Tebe-i tabiinden olan imam-ı Malik, ilim ve hadis rivayetiyle meşgul olan bir ailede ve çevrede …

İmam-ı Ahmed bin Hanbel

Cennet ile müjdelenmiş olan Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Hanbeli mezhebinin reisidir. 164 (m. 781) senesinde Bağdat’ta doğdu. 241 (m. 855)’de Bağdat’ta vefat etti. Aslen Basralıdır. Babasının ismi Muhammed bin Hanbel’dir. Babası daha o çok küçük yaşta iken vefat etmiştir. Onun yetişmesi ile annesi ilgilenmiştir. Küçük yaşta iken ilim tahsiline başlamıştı. Bu …

İmam-ı Şafii

İmam-ı Şafii Cennet ile müjdelenmiş olan Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin reisidir. Adı, Muhammed bin İdris’tir. Dedesinin dedesi Şafi, Kureyş kabilesinden ve eshab-ı kiramdan olduğu için, Şafii adı ile meşhur olmuştur. Şafi’in dedesinin dedesi de Haşim bin Abdi Menaf’dır. 150 (m.767) senesinde Gazze’de doğdu. 204 (m.820)’de Mısır’da vefat etti. Kabri, …

Sünnilik

ya da Ehl-i Sünnet (Arapça: أهل السنة والجماعة, Ehl’es Sunne vel-Cemaat), İslam dininin sünnet doktrinine dayalı, günümüzde dünya üzerindeki iki büyük kolundan biri (diğeri Şiîlik) ve % 83’lük bir oran ile en büyük mensubunun bulunduğu mezhepler grubudur. Zaman zaman Sünni İslam veya Sünni mezhebi ifadesi de kullanılır. Sünni ekol kendi içerisinde günümüzde yaşayan iki inanç mezhebi …

İmam-ı Muhammed Gazali

İmam-ı Muhammed Gazali İslam âlimlerinin en büyüklerindendir. İsmi Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed’dir. Künyesi Ebu Hâmid, lakabı Huccet-ül-İslam ve Zeyneddin’dir. Gazali nisbesiyle meşhurdur. Müctehiddi. İctihadı, Şafii mezhebine uygun oldu. İran’ın Tus şehrinin Gazal kasabasında 1058 (h.450) yılında doğdu. Babası fakir ve salih bir zattı. Âlimlerin sohbetlerinden hiç ayrılmazdı. Elinden geldiği kadar, onlara yardım …

Hacı Bektaş-ı Veli

Hayatı ve kişiliği Ana maddeler: Yesevîlik ve Âhiler Horasan Melametîliğinin önde gelen temsilcilerinden Yusuf Hemedani’nin öğrencisi Hoca Ahmed Yesevi tarafından kurulmuş olan Yesevîlik tarikâtının Anadolu’daki en fa’al uygulayıcısı konumunda 13. yüzyıl Anadolu’sunun İslâmlaşma sürecine önemli katkılarda bulunarak adını “Horasan Erenleri” olarak anılan şahsiyetler arasına yazdıran, 16. yüzyılda ise Balım Sultan önderliğinde 14. ile 15. yüzyıl Azerbaycan …

Anıtkabir ve Bilinmeyen Özellikleri Anıtkabir ve Bilinmeyen Özellikleri

Anıtkabir, ülkemizdeki en önemli yerlerden biridir.Atamızın yattığı yerdir.Fakat  Anıtkabir’in bir çok özelliği hakkında bilgi sahibi değiliz. Anıtkabir’in yapımı yaklaşık 9 yıl sürmüştür. Ve ağırlığı tam 150.000 tondur. Anıtkabirde birçok heykel,süsleme ve kabartmalar bulunmaktadır. Anıtkabir’in Yerinin Belirlenmesi Anıtkabir’in yapımına 9 Ekim 1944 yılında başlanmıştır. 1 Eylül 1953 yılında ise tamamlanmıştır. Anıtkabir’in yerini dönemin Aydın Milletvekili Mithat …

Bilimin açıklayamadığı 10 olgu…

Amerikan “LiveScience” dergisi, bilim dünyasının açıklayamadığı 10 olguyu sıraladı. İşte açıklanamayan 10 olgu… 1 – BEDEN / ZİHİN BAĞLANTISI Bir efsaneye dönüşen ‘plasebo etkisi’ zihinle beden arasındaki muhteşem ilişkinin en basit kanıtı. Bu etki kendini şöyle gösteriyor: Sahte, yani aslında ilaç olmayan bir ilaç aldıklarından habersiz denekler, dertlerine derman olacak bir hap ya da şurup …

Gizemi Hiçbir Zaman Çözülememiş 9 Ürpertici Olay

1. Sahile vuran gizemli ceset: Tamam Shud vakası 1 aralık 1948’de sabahın erken saatlerinde, Avustralya’nın Adelaide kentinin Somerton sahilinde kimliği belirsiz bir ceset bulundu. Bulunan ceset yaz mevsimi olmasına rağmen oldukça kalın giyimliydi, üzerindeki giysilerde hiçbir etiket yoktu ve sahilde bulunmasına rağmen kıyafetleri oldukça temizdi. Otopsi sonucu iç organlarının hali sebebiyle, belirsiz bir maddeyle zehirlendiği anlaşıldı. …

Sirkten Kaçmaya Çalışan Fil Tyke’nin Yürekleri Sızlatan Hikayesi

Köpekler, filler ve atlar için ‘’hisli hayvan’’ denilir. Oysa tüm hayvanlar hislidir. Bilmez insan. 1994 yılında gerçekleşmiş, insanlığımızı sorgulatan, acıklı bir özgürlük hikayesidir bu. Bir filin sirklerde geçen yirmi yıllık esaretinden sonra, özgürlüğe koşmasının hikayesi.. Tyke’nin Afrika’da normal bir hayatı vardı. Büyüyecek, kalabalık sürüsünün önemli bir parçası olacaktı. Ancak Tyke şansızdı. Henüz çok küçük yaştayken …

Çin seddi hakkında bilmediğiniz 30 gerçek

Çin seddi dünyadaki en uzun insan yapımı yapıdır. Çin seddi’nin inşası sırasında o kadar çok insan ölmüş ki bu yüzden Çin seddi aynı zamanda dünyanın en uzun mezarlığı olarak da biliniyor. Verilere göre inşalar sırasında 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetmiş. Çin seddi’nde çalışırken ölenlerle ilgili bir inanış vardı. Buna göre cesetin taşındığı tabutun üzerine …

Tüm Gerçekleriyle İlluminati!

İlluminati nedir, nasıl doğmuştur, faaliyetleri ve komplo teorileri, sır perdesinin ardındaki gerçekleri nelerdir? Bilmedikleriniz, merak ettikleriniz veya bildiklerinizi teyit etmek için sizlere özel hazırladığımız yazımıza göz atmaya ne dersiniz?İlluminati “aydınlanmışlar” anlamına gelen Latince kökenli bir sözcüktür. İlluminati nedir? Oldukça merak edilen bu sorunun cevabı yıllar boyu birçok kişi tarafından merak edilmiş ve araştırılmıştır. Sonuçlara göre …

☆☆☆23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Cocuk Bayramı Kutlu Olsun ☆☆☆ Türküm; Doğruyum; Calışkanım, İlkem, Kücüklerimi korumak, Büyüklerimi saymak, Yurdumu,milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek,ileri gitmektir… Ey Büyük Atatürk! Actiğın yolda,Gösterdiğin hedefe,durmadan yürüyeceğime and içerim. Varlığım Türk Varlığına Armağan Olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene! Share

İbni Sina, İbni Sina’nın Hayatı, İbni Sina Kimdir? (980 – 1037)

Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin çeşitli alanlarında seçkinleşmiş olan, İbn-i Sinâ (980-1037), matematik alanında matematiksel terimlerin tanımları; astronomi alanında ise duyarlı gözlemlerin yapılması konularıyla ilgilenmiştir. Astroloji ve simyaya itibar etmemiş, Dönüşüm Kuramı’nın doğru olup olmadığını yapmış olduğu deneylerle araştırmış ve doğru olmadığı sonucuna ulaşmıştır. İbn-i Sinâ’ya göre, her …

Albert Einstein (1879 -1955)

Albert Einstein (1879 -1955) Albert Einstein, Güney Almanya’nın Ulm kentinde dünyaya geldi. Küçük bir elektrokimya fabrikasının sahibi olan babası başarılı bir iş adamı değildi. Annesinin dünyası müzikti; özellikle Beethoven’in piyano parçalarını çalmak en büyük tutkusuydu. Aile Musevî kökenliydi, ama dinsel bağnazlıktan uzak, açık görüşlü, kültürel etkinliklerle zengin bir yaşam içindeydi. Ne var ki, çocuğun ilk …

Napolyon

NAPOLYON’UN HAYATI 5 Ağustos 1769’da Korsika Adası’nın Ajaccio kentinde doğdu. 5 l Mayıs 1821 tarihinde Atlas Okyanusu’nda İngiltere’ye bağlı St.JL Helena Adası’nda öldü. Giriştiği fetihlerle Avrupa’nın siyasî haritasını değiştirmiş, yönetim ve hukuk düzenlemeleriyle Fransa’nın devrim sonrası devlet yapısını şekillendirmiştir. “Kurtarıcı” ve “zalim”, “maceraperest” ve “kanun yapıcı”, “imparator” ve “kanun kaçağı.” Emil Ludwig bu sıfatlardan sonra …

Aşk, beyni nasıl etkiliyor?

Aşk beyinde nasıl örgütleniyor? “Aşkın gözü kördür”. Shakespeare’in ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ komedyasında, Helena böyle söyler. Shakespeare bu cümlesiyle, aşık bir kişinin sevdiğini gözleriyle değil, beyniyle gördüğünü söylemek istemektedir. Muhtemelen sinirbilimciler de böyle düşünür. Aşkın gizemli hamlelerle yol aldığı düşünülür, ancak bilim insanları aşkın beyni nasıl etkisi altına aldığını oldukça net bir şekilde biliyor. Aşık …

Kadınların eski eşleri yeniden evlendiğinde aklından geçen 9 düşünce

Boşanmak yeterince yorucu bir deneyim, bitti mi bitsin ister herkes. Ancak eski eşin evlendiğini duyunca birçok kadının aklından benzer düşünceler geçer… Eski eş evlendiğinde ne olur? İnanın, buna cevap vermenin “doğru” bir şekli yok. Boşanalı ne kadar olursa olsun, eski eşinizin yeniden evlendiğini duyduğunuzda, içiniz hafiften sızlayabilir. Genel olarak hemen her kadının aklından benzer düşüncelerin …

Boşanma sebepleri nelerdir?

Psikoterapist Cem Keçe “Sorunları arasına alan çiftin evliliği tehlikededir” diyor. Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği’nin (PSİKODER) yaptığı bir anket, boşanmada sanıldığı gibi ekonomik nedenlerin değil ilişkisel nedenlerin başı çektiğini ortaya koydu. Ankete göre çiftler ilişkisel sorunların çözümünün ekonomik sıkıntılara nazaran daha zor olduğunu düşünüyorlar.   Maddi kriz tehdit değil!   Klinik düzeyde, evlilik terapisine başvuran 300 …

Yılın en güzel kadını Julia Roberts

People dergisi, “2017 Dünyanın En Güzel Kadını” unvanını beşinci kez Julia Roberts’a verdi. People dergisi 2017 yılı “Dünyanın En Güzel Kadını”nı seçti. Buna göre, ‘Özel Bir Kadın’ (Pretty Woman) filmiyle ünlenen Julia Roberts dünyanın en güzel kadını oldu. Roberts, beşinci kez aynı unvanı kazanmasıyla, Jennifer Aniston ve Michelle Pfeiffer’ı geçerek bir rekorun da sahibi oldu. …

Yeryüzünde 60 binden fazla tür ağaç var

Yerküre, 60 binden fazla ağaç çeşidine ev sahipliği yapıyor. En çok ağaç türü Brezilya’da bulunuyor. Uluslararası Botanik Bahçeleri Koruma Birliğinin (BGCI) bünyesindeki 500 kuruluştan derlediği veriler, yeryüzündeki ağaç türü sayısının 60 bin 65 olduğunu gözler önüne serdi. Araştırmada 8 bin 715 ağaç türüyle Brezilya’nın en fazla sayıda ağaç çeşidi bulunan ülke olduğu belirlendi. Ağaç yetiştirmenin …

Nadir kullanılan kız bebek isimleri ve anlamları

Nadir kullanılan kız bebek isimleri ve anlamları Bebeğinizin ismini hala seçemediniz mi? Kızınıza bu çok bilinmeyen isimlerden birini koyabilirsiniz. Minik kızınıza isim bulma konusunda kararsızlık mı yaşıyorsunuz? Tercihinizi daha modern ve çok bilinmeyen isimlerden yana yapacaksanız, nadir kullanılan kız bebek isimleri listemize göz atabilirsiniz. A   Aleda: Nazlı, kaprisli Amine: Yüreğinde korku olmayan Ayande: Gelen, …

Hamilelikte mineral takviyeleri

Hamilelikte mineral takviyeleri Anne karnında sağlıklı gelişim için beslenme önemli! Hiç kuşkusuz, her anne ve baba adayı sağlıklı bir bebek sahibi olmayı ister. Bazı vitamin ve minerallere vücudun ihtiyacının arttığı bir dönem olan hamilelikte, anne adayının beslenme çantasında neler olmalı? İşte sağlıklı bir bebek dünyaya getirebilmek için anne adaylarının beslenme programının olmazsa olmazları…   Neolife …

Kızılderili Soykırımı / Bir medeniyetin yok edilişi

Amerika’nın geniş vadilerinde mutluluk içinde yaşayan bizon medeniyetinin devamı asil bir ırk vardı… Güler yüzlü, sevecen ve misafirperverlerdi… Dört yüz yıl önce, dünyanın öbür ucundan gelen ‘soluk benizlileri’ de ‘kardeş’ deyip basmışlardı bağırlarına… Ama, sevgiye karşı düşmanlık, yardıma karşı nankörlük, mertliğe karşı alçaklık gördüler… Öz yurtlarında ‘parya’ edildiler, ezildiler, öldürüldüler; ‘medeniyet’ ve ‘Tanrı’ adına… Sefil …

Düşünce gücüyle her gün mutlu

  Kendinizi küçümsemeyin, daha fazlasını hak ettiğinize inanın. Uzakdoğu felsefesindeki pozitif yaklaşımları hayatınıza katın. Her sabah doğan güneş gibi, gününüzü enerjik ve mutlu yaşamak için önerilerimize göz atın. 1. Net düşünce Bulanıklığa son! Biz, ne düşünüyorsak oyuz. Bizi biz yapan her şey düşüncelerimizden doğar, tüm dünyamızı düşünerek yaratıyoruz. “Sorunlarıma dair çözümleri artık daha çabuk buluyorum. …

Kenyalı Cocukların Gönüllü Öğretmeni,

Hep hayalinde Afrika’ya gitmek varmış, üniversiteyi bitirince bu yıl 3 aylığına gidip gönüllü öğretmenlik yapmış. Batuhan Meriç, şimdi o öğrencilerin büyüyüp bir iş sahibi olduklarını görmeyi ve ‘oradaki’ ailesini -belki de kendi çocuğuyla- ziyaret etmeyi hayal ediyor. Şimdiki gençler; iş güç, evlilik, sorumluluk olmadan çeşitli gönüllülük faaliyetlerine katılıyorlar. 25 yaşındaki Batuhan Meriç de onlardan biri. …

Öfke kötü bir durum mudur?

Uzman Psikolog Gamze Eser, “Öfke sanıldığı kadar kötü bir durum değildir. Öfke, önemli bir işarettir” diyor. Öfkemiz bize hayatımızda önemli bir şeyi ihmal ettiğimizi, haksızlığa uğradığımızı veya çok fazla şey feda ettiğimizi gösteren bir belirteçtir. Esasında öfke, benlik bütünlüğümüzü korumamıza yönelik bir işlev görür. Doğal ve geçici bir duygudur, her insan yaşar. Önemli olan sinirinizin …

Annemle anlaşamıyorum, ne yapmalıyım?

Muhakkak sizi seviyor, siz de onu seviyorsunuz… Ama her bir araya gelişinizde birbirinizi duygusal olarak itip kakıyor olabilirsiniz. Psikolog Marisa Peer, “kabullenin” diyor! Ergenlikte hemen her ailede yaşanan anne-çocuk atışmaları, bazen yetişkinlikte de devam ederek hayatı zorlaştırabilir. Anneniz sizi anlamıyor, sürekli eleştiriyorsa, onunla bir türlü iletişim kuramadığınızı hissediyor ve bunalıyorsanız, ünlü İngiliz psikolog Marisa Peer’in …

Dünyada yaşanmış en ilginç olaylar,

Hayattan(tarihten) bazı ilginç olaylar… İKİZLER Lewis ailesinin 1939 yılında ikiz erkek çocukları oldu. Ailenin durumu, bu, iki çocuğun bakımına yetecek kadar parlak olmadığından, ikizlerden birini evlatlık vermek zorunda kalırlar. Ayrılan iki kardeş ancak aradan 40 yıl geçtikten sonra bir araya gelebildiler. Ve bir araya geldikleri gün de gariplikler ortaya dökülmeye başladı.İki kardeşe de James adı …

Drgın kalmayın,dargınları barıştırın,

Hz. Fatıma, bir gün Hz. Ali Efendimiz’e: “Ya Ali! Hasan, Hüseyin aç, evde yiyecek yok. Gidip yiyecek bir şeyler alıver” der. Ancak Hz. Ali’nin sadece altı dirhemi vardır. Yiyecek almak için evden çıkar ve giderken yolda kavga eden iki insan görür. Hz Ali onlara: “Niçin kavga ediyorsunuz? Şu âlemde Allah’ı düşüneceğiniz yerde niçin birbirinizle mücadele …

lilith efsanesi

Lilith; Musevilik ve Hristiyanlık’ta önemli bir yeri olan ve efsanelere konu olmuş bir kadın. Adem’in ilk eşi olarak Tanrı tarafından, Adem ile aynı anda çamurdan yaratılan Lilith ( eşitlik iddiasında bulunan ilk insan olarak tarihte yerini almıştır. 1 / 8 Efsaneye göre, Tanrı insanı başlangıçta Adem ve Lilith olarak çift yaratır. Tanrının bir lütfu olarak …

EBA YEZİD BESTAMİ VE BAŞ RAHİBİN 40 SORUSU

Ebu Yezid Bestami hazretleri 40. hacını eda ediyordu. Bir bayram akşamı Arafat’ta beklerken. Nefsi “Ey Eba Yezid şu mahşeri kalabalığa bak. Kim senin gibi 40 kez hacca gelmiş?” Gönlünden bu geçince ayağa kalktı ve yüksek bir sesle: “-Ey ahali ben kırk kez hac farizasını yerine getirdim! Bu kırk haccımın sevabını iki ekmeğe satıyorum, alan var …

Yazması Oyalı Türküsü Hikayesi,

Yazması Oyalı Türküsü Hikayesi balıkesire bağlı edremit ilçesinin güre köyünün eşrafından kahveci mehmet şevket efendinin karısı şöhret hanım tarafından oğluna yazılmış bir türküdür. şöhret hanım zamanın zenginlerinden olduğu için zeytin toplamaya giderken cam topuklu ve rugan ayakkabılar giyermiş. elbiseleri de oldukça güzel ve diğer köylülerden farklıymış. oğulları zekeriya sarıkamışa enver paşa komutasında askerliğini yapmaya gitmiştir. …

Seri Katiller Arşivi | Sözleri ve Hayatları

Seri katiller, hemde en ünlü seri katiller! Şu ana kadar en vahşice yöntemleri deneyen bir çok seri katil vardı değil mi? Bir çoğunun filmi, kitabı, çekildi ve yazıldı. Bende dev bir seri katiller arşivioluşturdum; en psikopat, en ünlü seri katillerini, kısa hayat hikayelerini ve yaptıklarını, işledikleri suçları okuyabilir, söyledikleri sözleri bu arşivde bulabilirsiniz. Resimleri, teknikleri, hikayeleri, …

İğde Ağacının Hikayesi

   Hazreti İbrahim’in Nemrud’un putlarını kırdığı ve halkı doğru yola davet ettiği hepimizin bildiği bir olaydır. Urfa ilimizdeki ünlü Balıklı Göl bunun güzel bir armağanıdır. Hazreti ibrahim ile ilgili başka bir hikâye daha vardır ki diğeri kadar anlatılmaz, Aynı zamanda iğde ağacının bugünkü şeklini alışının da hikâyesi olan bu efsane şöyledir: Nemrut, Hazreti İbrahim’i ateşe atmaya karar verin Büyük bir …

ATATÜRK HAKKINDA BİLİNMEYEN GİZLİ OLAYLAR

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk´ün olağanüstü yaşamı boyunca başından son derece ilginç ve gizemli olayların geçtiği biliniyor. Bu sayfamızda da bunların bir kısmına yer vermeye çalışacağız. Zaman içinde bunlara bulduğumuz yenileri de ilave olacak. Hepsini yanyana getirdiğimizde Atatürk´ün üstün şahsiyetinin yanısıra birde olağanüstü ve bilinmeyen bir yanının da olduğu gözler önüne serilmiş olacak. 15 …

Lokman Hekim Efsanesi,

Lokman Hekim Efsanesi Yöre: Adana Adana ve çevresinde yüzyıllardır yaygın olarak Lokman Hekim efsaneleri anlatılmaktadır. Bunlardan bir tanesi şöyledir: Lokman Hekim, inanışa göre bütün hekimlerin piri, üstâdıdır. Her çiçeğin, her otun özelliklerini tanıyan Lokman, ilaç yapar, derilere devâ bulunmuş. Bütün dünyayı dolaşmış. Çukurova’ya gelince ovanın bereket ve güzelliğine hayran olarak Misis’e yerleşmiş. Çevredeki bütün hastaları …

Güneşe olan uzaklıklar (Ortalama)

Güneşe olan uzaklıklar (Ortalama) Merkür 58 milyon kilometre Venüs 108 milyon kilometre Dünya 150 milyon kilometre Mars 228 milyon kilometre Jüpiter 778 milyon kilometre Satürn 1 milyar 426 milyon kilometre Uranüs 2 milyar 872 milyon kilometre Neptün 4 milyar 503 milyon kilometre Dünyaya olan uzaklıklar (En yakın konumda iken – yaklaşık) Merkür 77 milyon kilometre …

15 gunde 5 kilo vermek..

  Hızlı Kilo Verme Diyeti Listesi 12 Ekim 2015 tarihinde eklendi, 685 kez okundu. Kilo almak herkes için ne kadar kolay olan bir durum olsa bile aslında vermek de son derece zordur. Bunun olması için insanların iyi bir diyete girmesi ve bunun üzerinde de durması gerekiyor. Diyet her zaman için şart olmayan ama aslında gerekli …

28 gunde Selulitten kurtulmak..

28 günde selülitlerden kurtulmanın 5 yolu Selülitler, kadınların üzerindeki bir lanet olarak görülen, portakal kabuğu şeklinde bir görünüm veren ve çoğu bayanı huzursun eden bir durum. Fakat gerçekte selülit hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Ve selülitlerin tam olarak ne olduğunu bilmeden onlardan nasıl kurtulabilirsiniz? İşin aslı selülit bir çeşit bölgesel yağlanmadır ve selülit yağlanması ile …

Kader sayisi,Numoroloji

Numeroloji  Nedir ?   Adımızın her harfinin karşılığı bulunan bir sayı vardır. Bu sayıların toplamı sahip olduğumuz kişilik özelliklerini gösterir. Doğum tarihimizden derlenen sayı kümesi de geleceğimizle ilgili açıklamalar yapar. Sayılardan türetilen Numeroloji’de en çok kullanılan yöntem “Pythagoran” sistemidir. Aşağıdaki tabloda isim ve soyadımızı oluşturan harflerin hangi sayıya karşılık olduğu gösterilmiştir.   Kader Sayımızı Bulalım …

Oglak Burcu Özellikleri;

 Oğlak burcunun genel özellikleri arasında kendinden emin oluşları, güçlü kişilikleri ve sarsılmaz yapıları vardır. Bu durum özellikle dış görünüşlerine yansır. Diğer insanlara biraz mesafeli davransa da aslında içlerinde sevgi ve ilgiye aç birisi vardır. Oğlak burcu insanlarının özgüveni yüksektir ve kendi düşüncelerine fazlaca önem verir. Maddiyata eğilimleri çok fazladır. Zaten hayatlarındaki en önemli nokta da …

Akrep Burcu Özellikleri;

 Akrep burcu burçlar kuşağının en ciddi, en gergin ve en çok sır tutan burcudur. Gözlemleme yeteneği üst seviyededir. Duyguları açık bir şekilde ortadadır. Saldırıya geçmeye hazırdır. Çelişkili bir kişiliğe sahiptir. Sevimli olması ve cömert bir kişiliğe sahip olması Akrebi belirleyen özellikler arasındadır. Aşırı derecede sadıktır. Duygusal olarak en fazla kırılan burçlar arasındadır. Akrep burcu insanları …

Terazi Burcu Özellikleri;

 Terazi burcu aşk tanrıçası olarak bilinen Venüs tarafından yönetilir ve tüm burçlar arasında en dengeli olanıdır. Ondan daha hoş olan bir burç daha bulmak oldukça zordur. Tüm burçlardan daha zarif ve kibardır. Terazi burcu adaleti, siyaseti ve dengeyi temsil eder. Yıldızımdan dolayı güzellik ve sevgi ile donatılmıştır. Evliliğin insanıdır. Terazi burcundan olan her insan kibardır, …

Başak Burcu Özellikleri;

j Başak burcu burçlar kuşağının en orta burcudur. En belirgin özelliği akıllı olmasıdır. Doğru olan ile yanlış olan arasındaki farkı kolaylıkla ayırt edebilirler. Son derece dikkatli kişilerdir. Her şeyi değerlendirir, ölçer, biçer ve düşünürler. Karar alacaklarsa da karşılaştırma yapmadan almazlar. Yaptıkları analizleri gerçekten ince eleyip, sık dokuyup yaparlar. Uygunsuz durumları, hızlı bir biçimde anlayabilir ve düzeltme …

Aslan Burcu Özellikleri;

Aslan burcu Güneş’in etkisi altında olan bir burçtur. Güneş ise sadece Aslan’ın yıldızı olarak dikkat çeker. Güneş hayat verir, hemen her güçten üstündür, parlak ve yakıcı özelliklere sahiptir ve bu özellikleri Aslan burcuna aktarır. Tüm bunlar göz önüne alındığında Aslan burcunun eşsiz bir insan olduğunu düşünmemek mantıksız olur. Talihleri ve şansları son derece açıktır. Yöneticileri …

Yengec Burcu Özellikleri;

Yengeç burcu insanları olumlu ya da olumuz durumlara ani tepkiler verir. Özellikle bu tarz davranışları ile tanınırlar. Dışarıdan kolay kolay kimsenin fark edemediği, kendini korumak adına ördüğü duvarları vardır. Aslında bu duvarın arkasında son derece duygusal, hassas ve ılımlı bir karakter yatar. Ördükleri duvar ancak karşısındaki insana güvendiğinde yıkılır. Yengeç burcunun insanlara güvenmesi oldukça zordur. …

Ikizler Burcu Özellikleri;

 Burcu Genel Özellikleri İkizler burcu değişken bir yapıya sahiptir ve hava grubuna bağlıdır. Tüm burçlar arasında en çekici kişiler, İkizler burcu insanlarından çıkar. Oldukça zeki ve becerikli kişilerdir. Değişken bir yapıya sahip oldukları için çok yönlü olduklarını söylemek gerekir. Tek kişilik onlara yetmez ve bu nedenle burcun adı İkizler’dir. Akıllı ve macera seven özelliklerine denk …

Boga Burcu Özellikleri;

Boğa Burcu Genel Özellikleri Boğa burcu, tüm burçlar arasında en azimli, en katı, en inatçı burçtur. Tuttuğunu kopartan bir yapıya sahiptir. Yapması gerekenler üzerine karar vermekte oldukça zorlanır, ancak karar verdikten sonra yapmak istediğinden Boğayı kimse alıkoyamaz ve hiçbir engel onu engelleyemez. Hedeflerine ulaşma yolunda hiç kimse Boğa’nın hızına yetişemez. Hedeflerinin nasıl gerçeğe dönüşeceğini bilmese …

Koc Burcu Özeklikleri;

 Koç Burcu Genel Özellikleri Koç burcu yönetici niteliklere sahip, burçlar kuşağının en hareketli, en aceleci burcudur. Açık sözlü olması en temel özellikleri arasında bulunmaktadır. Aceleci yapılarından dolayı önce harekete geçip daha sonra düşünmeyi tercih ederler. Oldukça inatçı bir yapıya sahiptir. Sürekli yeni fikirler düşünen, her konuda yaratıcı, ancak kolay sıkılan bir yapıya sahiptirler. İlgilerini kolay …

ASTROLOJİ NEDIR;

Astroloji Nedir? Astroloji, gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisini yorumlayan bir bilim dalıdır. İnsanoğlunun yazılı tarihinin başından beri var olan astroloji bilimlerin en eskisidir. Astroloji kader değildir, herşey insanın kendi elindedir. Astroloji dönemleri inceler, fırsat alanlarını, şanslı zamanları, doğum haritanızda sizi kısıtlayan, zorlayan alanları, gecikmeleri gösterir. Sonuçta nasıl hareket edeceğiniz, neler yapacağınız hepsi sizin iradeniz …

Kayip Sehirler;

  Kayıp Şehirlerin Gizemi Savaş,göç ya da geçim sıkıntıları gibi birçok sebepten dolayı terk edilen ve sahipsiz kalan birçok gizemli şehir mevcut. Arkeologların keşifleri ve araştırmaları sonucu bu şehirlerin birçoğu hali hazırda incelenmekte. Ardında birçok sırrı ve tarihi geride bırakan kayıp şehirlerin birkaçından bahsetmek istiyorum sizlere. 1) Patagonya Kayıp Şehri: The City Of The Caesars diğer bir ismi …

Kizim..Babaannem…

­Bir Babaannem vardi benim; Kücükken yatagina kosardim giriverirdim yorganin altina, Hemen sariliverirdi… Hep dualar ederdim”Allahim Babaannem uzun yasasin benimle yasasin” Ve yillar sonra Alzheimer oldu ve felc gecirdi…7 sene yanimda benimle kaldi..o benim kizimdi,ev arkadasimdi,evimde bir nefesti kavgayada sohpetede gülmeyede hep bir arkadasti..Aslinda o benim kabul olmus duamdi..kimse bunu anlamadi..87 yasinda kaybettim onu..ne tuhaftir ki …

Araç çubuğuna atla